Founder Members

Promoters of Bageshwari Academy

 1.  Mr Chintamani Dhital

 2. Mr. Yam Bahadur Rawat

 3. Mr. Dharam Bahadur K.C

 4. Mr Kisan Gurung

 5. Mr Beg Bahadur Oli

 6. Mr. T.P. Neupane

 7. Mr. Khem Sapkota

 8. Mrs Sudipa Gurung

 9. Mrs Tulsi Poudel

 10. Dr. Sandeep Gurung

 11. Dr. Ashim Kidwal

 12. Mr Sarad Pandey

 13. Mrs Sushila Dhakal