1.  Mr. Kishan Gurung (Chairperson)

 2. Mr. Chintamani Dhital( Founder Member and Ex- Chairperson)

 3. Mr. Yam Bahadur Rawat( Founder Member and Ex- Managing Director)

 4. Mr. Dharam Bahadur K.C

 5. Mr Beg Bahadur Oli

 6. Mr. T.P. Neupane

 7. Mr. Khem Sapkota

 8. Mrs Sudipa Gurung

 9. Mrs Tulsi Poudel

 10. Dr. Sandeep Gurung

 11. Dr. Ashim Kidwai

 12. Mr. Sarad Pandey

 13. Mrs. Sushila Dhakal